Zieleń
pochłaniająca
smog

Drodzy Mieszkańcy Rybnika! Ukończyliśmy pierwszy etap projektu Rybnik 360, który polegał na przeprowadzeniu badań, które pozwoliły nam na identyfikację najważniejszych problemów, z jakimi borykacie się na co dzień.

Obecnie stoimy przed kolejnym etapem projektu, jakim jest stworzenie Porfolio Innowacji, które będzie zawierać listę konkretnych rozwiązań umożliwiających działania, jakie warto podjąć aby zniwelować lub – jeśli to możliwe – rozwiązać problemy Rybnika.

Poniższa mapa podkreśla rolę zieleni jako sprzymierzeńca do walki ze smogiem w Rybniku. Wskazuje na szansę jaką miasto może sobie dać w walce z tym nierównym wrogiem, poprzez tworzenie parków, zieleńców czy skwerów składających się szczególnie z tych gatunków drzew, które dobrze oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń.

Zobacz nasze propozycje i dodaj swój argument. Twój głos ma dla nas znaczenie! W razie konieczności ponownego zapoznania się z techniczną instrukcją uzupełniania grafu KLIKNIJ TUTAJ