Postawy społeczne
edukacja i narracja


Drodzy Mieszkańcy Rybnika! Ukończyliśmy pierwszy etap projektu Rybnik 360, który polegał na przeprowadzeniu badań, które pozwoliły nam na identyfikację najważniejszych problemów, z jakimi borykacie się na co dzień.

Obecnie stoimy przed kolejnym etapem projektu, jakim jest stworzenie Porfolio Innowacji, które będzie zawierać listę konkretnych rozwiązań umożliwiających działania, jakie warto podjąć aby zniwelować lub – jeśli to możliwe – rozwiązać problemy Rybnika.

Poniższa mapa dotyczy propozycji działań, które mają pomóc w zmianie problematycznych postaw, jakie przejawia część Rybniczan wobec zanieczyszczenia powietrza. Wskazujemy na rolę działań edukacyjnych i zaangażowania środowisk działaczy antysmogowych w procesie zmiany tych przekonań utrudniających uwolnienie Rybnika ze smogu.

Zobacz nasze propozycje i dodaj swój argument! Twój głos ma dla nas znaczenie! W razie konieczności ponownego zapoznania się z techniczną instrukcją uzupełniania grafu KLIKNIJ TUTAJ