Pomóż nam zrozumieć
Twój punkt widzenia!

Zabierz głos w dyskusji.

Metoda mapowania argumentacji użyta w tym badaniu pozwala na wydobycie różnorodnych głosów osób się wypowiadających.
W ten sposób nie kto inny a Wy - drodzy mieszkańcy Rybnika, poddajecie dyskusji dany temat, rozumiany często z odmiennych punktów widzenia.

Graficzne rozłożenie argumentów, umożliwia rozdzielenie zagadnień na mniejsze elementy. Łatwiej dzięki temu ocenić poszczególne wątki, a zwłaszcza powiązania zachodzące między tezą a przesłankami. Proces odbywa się dzięki użyciu argumentów za (przesłanka potwierdzająca) i przeciw (przesłanka podważająca) wobec danej tezy. Co ważne - mapa stanowi łączne przedstawienie argumentów wielu osób, co zwiększa także wasze zrozumienie omawianych zagadnień.

Tak przygotowana mapa, nam z kolei pomoże zrozumieć wasze racje i perspektywy, a także poddać je analitycznej ocenie.

Metoda mapowania argumentacji użyta w tym badaniu pozwala na wydobycie różnorodnych głosów osób się wypowiadających.
W ten sposób nie kto inny a Wy - drodzy mieszkańcy Rybnika, poddajecie dyskusji dany temat, rozumiany często z odmiennych punktów widzenia.

Graficzne rozłożenie argumentów, umożliwia rozdzielenie zagadnień na mniejsze elementy. Łatwiej dzięki temu ocenić poszczególne wątki, a zwłaszcza powiązania zachodzące między tezą a przesłankami. Proces odbywa się dzięki użyciu argumentów za (przesłanka potwierdzająca) i przeciw (przesłanka podważająca) wobec danej tezy. Co ważne - mapa stanowi łączne przedstawienie argumentów wielu osób, co zwiększa także wasze zrozumienie omawianych zagadnień.

Tak przygotowana mapa, nam z kolei pomoże zrozumieć wasze racje i perspektywy, a także poddać je analitycznej ocenie.