Celem projektu Rybnik 360
jest wsparcie dyskusji w Rybniku
na temat przyszłości oraz
rozwoju miasta.

Rybnik
miasto
przyszłości


O programie

Jaki mamy cel?

Współczesny świat stawia wiele wyzwań przed społecznościami lokalnymi, ale także całym światem. Rozwój społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, wpływa na jakość naszego życia. Stąd chcemy z większą świadomością i atencją na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej rozmawiać, konsultować, pytać o to jaki jest obecnie Rybnik, a jakim może się stać. Ten proces trwa każdego dnia - na ulicach, w pracy, podczas spotkań prywatnych wielu z nas. Warto, żebyśmy stworzyli forum do poważnej i ciekawej dyskusji oraz wyciągnęli z niej wnioski.
Takie miejsce, które pomoże nam lepiej zrozumieć jacy jesteśmy i dokąd chcemy zmierzać.Zatem projekt Rybnik 360, jest forum dyskusji, a w przyszłości stanie się miejscem powstawania inicjatyw i projektów, które doprowadzą nas do celów, jakie przed sobą postawimy. Zachęcamy do kontaktu oraz korzystania z aktywności realizowanych w ramach przedsięwzięcia Rybnik 360 Deep Demonstration. Przedsięwzięcie ma być katalizatorem pozytywnych zmian, a jego horyzont czasowy jest długoterminowy.

Miasto to my

Wierzymy, że otwarci, innowacyjni i zaangażowani mieszkańcy budują szczęśliwe miasta przyszłości.

Zmieniaj Rybnik razem z nami w obszarach:

przyjaznej przestrzeni

integracji międzypokoleniowej

sportu i rekreacji

nauki i edukacji

zdrowia i polityki społecznej

aktywności obywatelskiej


Miasto to my

Wierzymy, że otwarci, innowacyjni i zaangażowani mieszkańcy budują szczęśliwe miasta przyszłości.

Zmieniaj Rybnik razem z nami w obszarach:

przyjaznej przestrzeni

integracji międzypokoleniowej

sportu i rekreacji

nauki i edukacji

zdrowia i polityki społecznej

aktywności obywatelskiej


Rybnik się liczy

Nasze miasto doceniają inwestorzy i lokalny biznes, ale na co dzień dbamy także o każdego mieszkańca. Wspólnie budujemy klimat do rozwoju i współpracy.

Zmieniaj Rybnik razem z nami w obszarach:

budowania atrakcyjnego rynku pracy

wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

tworzenia przestrzeni dla inwestorów i lokalnego biznesu

rozwoju przedsiębiorczości


Rybnik się liczy

Nasze miasto doceniają inwestorzy i lokalny biznes, ale na co dzień dbamy także o każdego mieszkańca. Wspólnie budujemy klimat do rozwoju i współpracy.

Zmieniaj Rybnik razem z nami w obszarach:

budowania atrakcyjnego rynku pracy

wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

tworzenia przestrzeni dla inwestorów i lokalnego biznesu

rozwoju przedsiębiorczości


Napędza nas energia

Przyglądamy się nowym kierunkom zwiększania efektowności energetycznej przy poszanowaniu zasobów naturalnych.

Porozmawiajmy o nowych możliwościach w zakresie:

odnawialnych źródeł energii

promowanie efektywności energetycznej

edukacji energetycznej


Napędza nas energia

Przyglądamy się nowym kierunkom zwiększania efektowności energetycznej przy poszanowaniu zasobów naturalnych.

Porozmawiajmy o nowych możliwościach w zakresie:

odnawialnych źródeł energii

promowanie efektywności energetycznej

edukacji energetycznej


Naturalnie, że Rybnik

Wiemy, że nowe technologie i innowacje to nie wszystko. Nawet na chwilę nie tracimy z oczu ekologicznej perspektywy.

Zmieniaj z nami swoje otoczenie w obszarach:

zielone miasto

zielona mobilność

odpowiedzialny ekologicznie biznes

edukacja ekologiczna


Naturalnie, że Rybnik

Wiemy, że nowe technologie i innowacje to nie wszystko. Nawet na chwilę nie tracimy z oczu ekologicznej perspektywy.

Zmieniaj z nami swoje otoczenie w obszarach:

zielone miasto

zielona mobilność

odpowiedzialny ekologicznie biznes

edukacja ekologiczna


Podziel się pomysłem

Rybnicki Bank Pomysłów i Inicjatyw

Nasze miasto nie zmieni się bez Ciebie. Dołącz do grupy zaangażowanych mieszkańców, którzy mają wpływ, na to w którym kierunku rozwija się Rybnik. Prześlij nam swój pomysł Wskaż miejsce, które szczególnie potrzebuje nowego spojrzenia Opowiedz nam o ważnych dla Ciebie sprawach