Zmieniaj Rybnik razem z nami

Poznajmy się


Projekt Rybnik 360

finansowany jest ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w ramach Horyzontu 2020.
To my współtworzymy projekt:

Lider projektu

SPIN-US Sp. z o.o.

SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego. Podstawowy kierunek działań spółki stanowi komercjalizacja wiedzy i technologii. Spółka posiada dostęp do infrastruktury badawczej oraz do interdyscyplinarnej kadry naukowej.
Do zakresu działalności spółki zalicza się m.in.:
  • wspomaganie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych, technologii i infrastruktury
  • działanie na polu akceleracji i inkubacji pomysłów, których wynikiem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług, technologii
  • świadczenie usług brokerskich w procesach transferu wiedzy i technologii
  • współuczestniczenie w tworzeniu projektów B+R
  • prowadzenie aktywnej współpracy z otoczeniem biznesowym poprzez realizację badań na zlecenie przemysłu
  • kreowanie firm spin-off oraz budowanie trwałych relacji biznesowych
SPIN-US jest aktywnym członkiem Porozumienia Spółek Celowych w Polsce, które powstało w 2014 r. oraz oficjalnym partnerem CLIMATE-KIC.

Partnerzy projektu:

EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC to największa europejska organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez innowacje. Bazując na systemowym podejściu, EIT Climate-KIC łączy najbardziej ambitnych interesariuszy klimatycznych w Europie w obrębie miast, regionów, a nawet całych państw. Współpracując z ponad 350 partnerami, organizacja stawia czoła kryzysowi klimatycznemu poprzez wywoływanie głębokich zmian w obszarach działalności człowieka, które mają wpływ na emisję gazów cieplarnianych.

Swarmcheck Sp. z o.o.

Swarmcheck sp. z o.o. łączy sztuczną i kolektywną inteligencję, aby pomagać organizacjom w podejmowaniu najlepszych decyzji. Powiązaliśmy naszą fachową wiedzę w zakresie prawidłowej argumentacji z umiejętnościami programowania i stworzyliśmy cyfrowy obszar roboczy, w którym argumenty w języku naturalnym są łączone ze sprawdzonymi argumentami innych osób i przedstawiane są na grafie rozumowań.

MCM Institute

W pewnym kraju zbyt wiele osób cierpiało na różne powikłania pooperacyjne. Gdy badacze przyjrzeli się temu to odkryli, że personel medyczny, pod presją stresu i czasu, zapomina czasem o ważnych czynnościach związanych ze sprawdzeniem stanu pacjenta. Zaproponowano więc krótką listę czynności, którą dało się zapisać na jednej kartce, a które trzeba było sprawdzić i potwierdzić na koniec każdej operacji. To była mała zmiana, ale wielu osobom uratowała życie lub zdrowie.

W MCM Institute zajmujemy się takimi sprawami. Staramy się dogłębnie zrozumieć, na czym polega jakiś problem po to, by zaproponować usprawnienia, wykorzystując przy tym dobrodziejstwa dzisiejszego rozwoju technologicznego. Zazwyczaj dotyczy to kwestii mniej poważnych niż ta wyżej opisana. Ale dziś, w projekcie Rybnik 360, mamy poczucie, że mierzymy się z wyzwaniami bardzo ważnymi.

W najbliższych miesiącach chcemy rozmawiać z Wami, Rybniczanie, jak najwięcej i najczęściej. Chcemy zrozumieć, co Wy sami uważacie za największe problemy Waszej codzienności i przyszłości. I wspólnie z Wami chcemy się z nimi zmierzyć. Po to, by Rybnik był miejscem, w którym każdego dnia chcecie żyć, mieszkać, pracować i wypoczywać.

Podziel się pomysłem

Rybnicki Bank Pomysłów i Inicjatyw

Nasze miasto nie zmieni się bez Ciebie. Dołącz do grupy zaangażowanych mieszkańców, którzy mają wpływ, na to w którym kierunku rozwija się Rybnik. Prześlij nam swój pomysł Wskaż miejsce, które szczególnie potrzebuje nowego spojrzenia Opowiedz nam o ważnych dla Ciebie sprawach