Czy transport zbiorowy
w Rybniku jest
wystarczająco dobry?