Czy szkoły w Rybniku
powinny nadal
przygotowywać
młodzież do pracy
w branży górniczej?